Erik Geurts is een van de meest ervaren Revive Adserver consultants van Nederland. Hij is ook lid van het open source project team dat de software verder ontwikkelt.
Een nieuwe plaats om de banner afbeeldingen op te slaan in Revive Adserver

Een nieuwe plaats om de banner afbeeldingen op te slaan in Revive Adserver

Bij een standaard installatie van de Revive Adserver, zal er een situatie ontstaan waarbij de banner images worden opgeslagen in een directory diep in de bestandsstructuur. Dit maakt het lastig om in de toekomst software upgrades te doen of eenvoudig backups te maken. Gelukkig is het vrij eenvoudig om de opslaglocatie te veranderen. In dit artikel zal ik uitleggen hoe dat moet.

Ik ga er van uit dat het Revive Adserver systeem is geplaatst in een directory onder de hoofddirectory van de site, laten we zeggen www.voorbeeld.nl/revive/. Dit betekent dat de afbeeldingen te vinden zullen zijn in www.voorbeeld.nl/revive/www/images/. Het is de bedoeling om de opslaglocatie en de URL voor de levering van de banners te verplaatsen naar www.voorbeeld.nl/images. Een andere naam mag natuurlijk ook.

Dit gaat als volgt:

  1. Maak een nieuwe directory genaamd ‘images’, op hetzelfde niveau als de bestaande ‘revive’ directory. Deze directory wordt dus voor de buitenwereld zichtbaar als ‘www.voorbeeld.nl/images’.
  2. Geef deze nieuwe directory de benodigde ‘777’ permissies (of wat er in het gebruikte operating system nodig is om Revive Adserver in staat te stellen daar banners op te slaan die via de gebruikersinterface worden toegevoegd).
  3. Kopieer de volledige inhoud van de bestaande directory www.voorbeeld.nl/revive/www/images op de server naar deze zojuist nieuwe gemaakt directory www.voorbeeld.nl/images folder (inclusief alle eventuele subdirectories).
  4. Open nu het configuratiebestand in de ‘revive/var’ directory op de server en bewerk deze. De configuratiefile zal als naam www.voorbeeld.nl.conf.php hebben.
  5. Zoek naar de sectie [webpath], en verander de twee regels in die sectie die beginnen met ‘images’ respectievelijk ‘imagesSSL’. Het resultaat wordt dus voor beide www.voorbeeld.nl/images.
  6. Zoek naar de sectie [store], en verander de regel in die sectie die begint met ‘webDir’. De nieuwe waarde moet het volledige pad zijn van de zojuist gemaakte nieuwe directory voor de afbeeldingen (of haal het gedeelte ‘openx/www’ er uit).
  7. Bewaar de configuratie-file.

Vanaf nu zullen nieuw toegevoegd banners worden opgeslagen in de nieuwe directory en zal Revive Adserver die afbeeldingen ook leveren vanuit deze directory op de server.

Bonus tip:

Revive Adserver biedt normaal gesproken de keuze om banners op te slaan op de webserver of in de database. In dit artikel werd uitgelegd hoe de opslaglocatie op de webserver kan worden verplaatst. Om er voor te zorgen dat u niet (per ongeluk) de afbeeldingen in de database opslaat, kunt u als volgt te werk gaan:

  • Open weer het configuratiebestand (zie boven) en zoek naar de sectie [allowedBanners].
  • Bewerk de regel die begint met ‘sql=’. Als daar een waarde staat en die waarde is 1, verander die dan in een 0 (nul) of haal de 1 weg. Het resultaat is ‘sql=’ of ‘sql=0’.
  • Bewaar het configuratiebestand.

Vanaf nu zal Revive bij het toevoegen van een banner niet meer de optie laten zien om de afbeelding in de database op te slaan.