Erik Geurts is een van de meest ervaren Revive Adserver consultants van Nederland. Hij is ook lid van het open source project team dat de software verder ontwikkelt.
Wanneer een bezoeker van een site een product of dienst koopt, wordt dit een 'conversie' genoemd.

Wanneer een bezoeker van een site een product of dienst koopt, wordt dit een ‘conversie’ genoemd.

Ik krijg regelmatig vragen per mail of via het contactformulier die volgens mij relevant zijn voor veel meer mensen dan alleen de vragensteller. Daarom heb ik een Vraag en Antwoord rubriek gemaakt op dit weblog.

Een bezoeker van de site, Michael, stelde de volgende vraag:

Kan Revive Adserver conversies meten op het niveau van de individuele banner, en de eCPM van elke banner bepalen?

Mijn antwoord aan Michael was:

Revive Adserver kan conversies (sign ups, leads, sales) meten, en elke conversie wordt toegekend aan de laatste banner waarop een bezoeker heeft geklikt voor het afronden van de transactie. Het is ook mogelijk om post-view conversies vast te leggen.

Als resultaat zal Revive Adserver de eCPM uitrekenen op basis van de CPA prijs van de campagne waar de banner bij hoort. Revive Adserver kan dus inderdaad conversies vaststellen en de eCPM van elke banner bepalen.

Het interessant is dat er meerdere banners van hetzelfde formaat in een campagne kunnen zitten, en dat je bijvoorbeeld na verloop van tijd kunt vaststellen dat een van die banners betere resultaten oplevert dan de rest omdat er meer conversie uit voortkomen. Dat een banner meer kliks krijgt dan een andere banner betekent niet automatisch dat deze meer conversies oplevert. In plaats van vooraf proberen te voorspellen welke banner het beste werkt, is het meestal handiger om de resultaten voor zich te laten spreken.

Voor degenen die de termen en afkorten die ik hier gebruikt heb niet kennen:

  • CPM betekent “cost per mille”, het bedrag dat een adverteerder bereid is te betalen per 1.000 advertentievertoningen.
  • CPC betekent “cost per click”, het bedrag dat een adverteerder bereid is te betalen per klik.
  • CPA betekent “cost per action”, het bedrag dat een adverteerder bereid is te betalen voor een aanmelding, een offerte-aanvraag of een verkoop (ook wel ‘acties’ of ‘conversies’ genoemd). De reclame-branche gebruikt de term ‘conversie’ om een situatie aan te duiden waarin een bezoeker van een site verandert in een betalende klant.

De omzet die een banner of een campagne oplevert kan worden uitgerekend door het aantal impressies (in duizendtallen) te vermenigvuldigen met het CPM tarief, of het aantal kliks met het CPC tarief, of het aantal conversie met het CPA tarief.

Door de daaruit voortvloeiende omzet te delen door het aantal impressies (in duizenden) dat is gemeten, kom je op de ‘eCPM’, ofwel de ‘effectieve CPM”. Dat maakt het mogelijk om de resultaten van campagnes met verschillende prijsmodellen te vergelijken.